Autorem myšlenky Vrchařských korun je Adam Hloch, který v roce 2013 spustil Vrchařskou korunu Valašska, na níž se postupem času nabalují sesterské projekty v dalších regionech České republiky a Slovenska – http://vk-bike.eu/.

Vrchařské koruny jsou cykloturistické akce pro milovníky jízdních kol a přírody bez rozdílu věku, výkonnosti a pohlaví. Nejsou primárně soutěží, ale motivačním prvkem pro veřejnost, aby sportovala (jezdila na kole) v přírodě.

Vrchařská koruna jižních Čech vznikla v roce 2015 zásluhou otce zakladatele Lojzy Orgoně. Od ročníku 2020 se o ní stará parta okolo spolku BK NEZMAR.

VKJČ je nezávodní cyklistická akce, která vás zavede do různých koutů Jižních Čech. Podmínkou úspěchu v této akci je v termínu od 1. dubna do 30. listopadu navštívit na kole 20 vypsaných vrcholů v Jižních Čechách.
Vrchařskou korunu Jižních Čech získá každý biker, který zdolá v daném období všech 20 předepsaných vrcholů. Jako důkaz je třeba se na každém vrcholu vyfotit, ideálně s kolem, a pak poslat všech 20 fotografií organizátorům VKJČ. O pořadí bude rozhodovat datum odeslání fotografií.

Každý si může vyhradit právo nezveřejnit na webových stránkách VKJČ informace o něm nebo jeho fotografie z vyjížděk, jinak však s tímto souhlasí. Účastník VKJČ se akce účastní na vlastní odpovědnost. VKJČ nenese žádnou odpovědnost za materiální škody a škody na zdraví, jakožto ani žádné další škody a újmy, jimiž může být postižen účastník VKJČ. To samé platí pro škody a újmy třetím stranám vzniklých v souvislosti se škodou nebo újmou způsobenou účastníkem nebo účastníkovi.

Dbejte osobní bezpečnosti, dodržujte pravidla silničního provozu, ochrany přírody, Národního parku Šumava, Vojenského újezdu Boletice … při vyjížďkách zkrátka používejte hlavu – na nošení helmy i na přemýšlení zdravým rozumem! A pamatujte, reprezentujete všechny cyklisty!

https://cemba.eu/kodex-61

Šťastnou cestu!